Profiles
Lies Wouters

Lies Wouters

Ik ben mama van 4 kinderen. Mijn oudste zoon is laatstejaars dit schooljaar en mijn jongste spruit start in de loop van het schooljaar. Het belangrijkste voor mij is dat de kinderen hier gelukkig zijn en de kans krijgen om gewoon te mogen spelen! Tijdens dit spel leren ze heel veel zoals sociale interactie, omgaan...

Profiles
Tinne Janssens

Tinne Janssens

Ik ben “moeke” van 2 kindjes. Mijn dochtertje is 3 jaar en zit in de sterretjeskring in lfgr 1 en mijn zoontje is 1j. Voor mij is het heel belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn en ze “kind” mogen zijn. Ze krijgen hier de vrijheid om te leren kiezen waar en met wie...

Profiles
Ann Boeyens

Ann Boeyens

Ik ben mama van 4 kinderen. De jongste zit in leefgroep 1 en mijn dochtertje zit sinds dit schooljaar in leefgroep 2; zij is heel fier dat ze leert lezen en schrijven en toch geniet ze nog enorm van de “speelmomenten” in haar leefgroep. Mijn 2 oudste kinderen zaten hier ook op school en zijn...