my_documentsEnkele belangrijke documenten die je zeker moet doornemen:

Ons Schoolreglement: schoolreglement 2017-2018
Ons Schoolwerkplan: pluisschoolwerkplan2016-2017
Verslag over de doorlichting van GO! leefschool De Pluishoek: doorlichtingsverslag 2015