my_documentsEnkele belangrijke documenten die je zeker moet doornemen:

Tijdlijn inschrijvingen

Ons Schoolreglement: schoolreglement 2019-2020
Ons Schoolwerkplan: pluisschoolwerkplan
Verslag over de doorlichting van GO! leefschool De Pluishoek: doorlichtingsverslag 2015

informatieveiligheidsbeleid: Beleidstekst Leefschool Pluishoek

Aanpassing schoolreglement: LeefschoolpluishoekAddendumSR BaO-1-2