my_documentsEnkele belangrijke documenten die je zeker moet doornemen:

Tijdlijn inschrijvingen:  2021-01 mega info inschrecht HodB 21-22 brief °2019 def

Ons Schoolreglement: schoolreglement

Ons Schoolwerkplan: pluisschoolwerkplan

Verslag over de doorlichting van GO! leefschool De Pluishoek: doorlichtingsverslag 2015

informatieveiligheidsbeleid: Beleidstekst Leefschool Pluishoek