my_documentsEnkele belangrijke documenten die je zeker moet doornemen:

Tijdlijn inschrijvingen

Ons Schoolreglement: schoolreglement 2020-2021

Ons Schoolwerkplan: pluisschoolwerkplan

Verslag over de doorlichting van GO! leefschool De Pluishoek: doorlichtingsverslag 2015

informatieveiligheidsbeleid: Beleidstekst Leefschool Pluishoek

Aanpassing schoolreglement: LeefschoolpluishoekAddendumSR BaO-1-2