Kiezen van de Leerstof

 

Voor onze kinderen is het heel belangrijk om eigen keuzes te leren maken en de bijhorende gevolgen en verantwoordelijkheden op te nemen. In onze school werken wij met projecten. Zo’n project begint met een heleboel losse ideeën van de kinderen. Na overleg en stemming kiezen de kinderen voor een gemeenschappelijk project. Dat project moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: iedereen moet kunnen meedoen, het moet uitvoerbaar zijn én je moet naar een eindproduct toe kunnen werken. Door eigen interesses en vaardigheden aan bod te laten komen, kan iedereen zijn eigen talenten ontwikkelen en leren we heel veel op een leuke manier! Dat stimuleert het leerproces. Daarnaast bieden we ook algemene vakken aan zoals taal en rekenen. Over deze vakken kan niet gestemd worden. Wél leren onze kinderen hun taken zelfstandig te plannen aan de hand van een weekplanning, want tegen het einde van de week moet alles af!